Transfer Station

Een transfer station is een locatie waar kleine, vaak onoverzichtelijke afvalstromen worden omgeslagen naar efficiente transportbewegingen naar verwerkinginstallaties. Vaak zijn dit de locaties waar een belangrijke waardevergroting plaatvindt van het afval plaats vindt. De jarenlange ervaring van SK International op dit vlak biedt grote kansen om de kosten van afval beheer terug te brengen.

 

SK International levert intelligente oplossingen om afval op een economische en milieu vriendelijke manier af te voeren. De nieuwste technologie wordt ingezet en wanneer nodig begeleiden we de volledige afvalstroom naar een optimale 2e bestemming